De WerkCorporatie gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Dat betekent dat wij alleen gegevens verwerken van onze kandidaten, leveranciers en werkgevers wanneer dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van onze taken.

Richtlijnen

Kandidaten en werkgevers kunnen er op vertrouwen dat wij:

  • De privacy van onze kandidaten en werkgevers respecteren.
  • Niet zo maar persoonsgegevens verwerken. Er moet een wettelijke grondslag voor zijn en wanneer dat niet het geval is, vragen we specifiek toestemming voor de verwerking.
  • Zorgvuldig en bewust omgaan met de verzamelde persoonsgegevens.
  • Telkens zoeken naar een goede balans tussen het kunnen uitvoeren van onze taken én het waarborgen van privacy.
  • Onze kandidaten en werkgevers informeren welke gegevens we met welk doel over hen verzamelen.
  • De enige uitzondering die we daarop maken is wanneer de veiligheid of gezondheid van betrokkenen of hun omgeving in het geding is.
  • Heeft u een klacht die uw privacy raakt? Mail naar e.degelder@werkcorporatie.nl. Natuurlijk kunt u uw klacht ook doorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Inzien

  • U mag weten en vragen waarom de verzamelde gegevens nodig zijn en wat we met die gegevens doen. Wij vragen u dit via een brief of e-mail via administratie@werkcorporatie.nl te doen.
  • U mag vragen om uw eigen gegevens in te zien en vragen om correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens als dat nodig is.
  • Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en met welk doel? Bekijk dan het verwerkingsregister.