werkcorporatie-payoff@2x

De WerkCorporatie bemiddelt inwoners die minder makkelijk op eigen kracht een baan vinden. En dat lukt, dankzij ongeveer 350 Buitengewone Werkgevers. Op deze site lees je wat de WerkCorporatie doet voor kandidaten en wat we willen betekenen voor werkgevers die hun deuren open zetten voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken.

NIEUWS

“Wij vinden het belangrijk om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Eigenlijk zou iedere werkgever een Buitengewone Werkgever moeten zijn.”

Bouwtotaal Emmeloord
Lucam
Werckpost
Hollands Venetie
Stichting Kinderopvang Noordoostpolder
Stichting Kinderopvang Flevoland

De WerkCorporatie is partner van WSP Flevoland. Binnen het WSP stemmen gemeenten/uitvoeringsinstellingen – zoals de WerkCorporatie – en UWV de werkgeversdienstverlening op elkaar af. Zo hebben werkgevers één aanspreekpunt en kunnen we nog meer vacatures vervullen. Voor de WerkCorporatie betekent het dat we nauw samenwerken met John Baak, Monique Bramer en Jessica Langedijk van UWV.

Flevolandse gemeenten ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Almere, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Flevoland voor 2022 t/m 2023 een aanvraag een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 heeft ingediend voor alle gemeenten. Voor AMR Flevoland betekent dit een ESF-subsidiebedrag van 880.600 euro.

Almere, Lelystad, Noordoostpolder & Dronten hebben de extra ESF-middelen geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren, arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/ casemanagement en werkgeversbijdragen (plaatsingssubsidies).

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC’s/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. De ESF-subsidie ten bedrage van 413 miljoen wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.