werkcorporatie-payoff@2x

De WerkCorporatie bemiddelt inwoners die minder makkelijk op eigen kracht een baan vinden. En dat lukt, dankzij ongeveer 350 Buitengewone Werkgevers. Op deze site lees je wat de WerkCorporatie doet voor kandidaten en wat we willen betekenen voor werkgevers die hun deuren open zetten voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken.

NIEUWS

“Wij vinden het belangrijk om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Eigenlijk zou iedere werkgever een Buitengewone Werkgever moeten zijn.”

Naus Agriboxes
Hametech
Wauw wat mooi!
Mega Carwash Emmeloord BV
Bredefleur
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Medegefinancierd door de EU

Flevolandse gemeenten ontvangen Europese subsidie voor arbeidsmarkttoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan gemeente Almere, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Flevoland voor 2020 t/m 2022 een aanvraag voor Coronacrisisherstelfonds REACT-EU heeft ingediend voor alle gemeenten. Voor de AMR Flevoland betekent dit een ESF-subsidiebedrag van afgerond 4 miljoen euro. Almere, Lelystad, Noordoostpolder & Dronten hebben de extra ESF-middelen binnen de context van COVID-19 crisisherstel geïnvesteerd in arbeidsmarkttoeleiding en duurzame arbeidsinpassing van uitkeringsgerechtigden, kwetsbare jongeren (waaronder PrO-/vso-leerlingen), arbeidsbelemmerden en statushouders. Ingezet is op re-integratiedienstverlening/casemanagement en werkgeversbijdragen (plaatsingssubsidies).

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor 2020-2022 is gemeenten 134 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Coronacrisisherstelfonds REACT-EU. Deze subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

De WerkCorporatie is partner van WSP Flevoland. Binnen het WSP stemmen gemeenten/uitvoeringsinstellingen – zoals de WerkCorporatie – en UWV de werkgeversdienstverlening op elkaar af. Zo hebben werkgevers één aanspreekpunt en kunnen we nog meer vacatures vervullen. Voor de WerkCorporatie betekent het dat we nauw samenwerken met John Baak, Monique Bramer en Jessica Langedijk van UWV.