Algemene gegevens

Nagelerstraat 23-25
8301 XE Emmeloord
(0527) 633 543
info@werkcorporatie.nl

Vraag voor de administratief ondersteuners?
administratie@werkcorporatie.nl

Over de WerkCorporatie

De WerkCorporatie heet voluit WerkCorporatie Noordoostpolder BV. De WerkCorporatie is ontstaan in 2015 als gevolg van de Participatiewet. De WerkCorporatie bemiddelt in opdracht van de gemeente inwoners naar werk. De meeste kandidaten hebben een bijstandsuitkering of hebben een arbeidsbeperking. Maar ook inwoners uit Oekraïne, jongeren en inwoners die aangeven hulp te kunnen gebruiken bij het vinden van werk, vinden bij de WerkCorporatie begeleiding op maat.

De basis van de WerkCorporatie ligt bij de persoonlijke begeleiding door de accountmanagers. Daar waar nodig schakelen de accountmanagers derden in om kandidaten op een specifiek punt te assisteren. Zijn kandidaten klaar voor een stage of een baan? Dan wordt gekeken hoe we via de contacten van de WerkCorporatie een ingang kunnen vinden bij een (Buitengewone) Werkgever. De WerkCorporatie gaat voor duurzame uitstroom: voor ons betekent dat we ook bereikbaar blijven wanneer kandidaten een baan gevonden hebben. De WerkCorporatie begeleidt daarbij zowel werkgevers en kandidaten.

Aandeelhouder van de WerkCorporatie is wethouder Linda Verduin van gemeente Noordoostpolder. Twee keer per jaar is er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het team

Charissa Baars (jobcoach)

c.baars@werkcorporatie.nl
06-48134669

Jenny Baltes (werkgeversteam)

j.baltes@werkcorporatie.nl
06-12747593

Lia Broeders (klantmanager gemeente)

l.broeders@noordoostpolder.nl
06-13325181

Elisabeth de Gelder (manager)

e.degelder@werkcorporatie.nl
06-48134609

Lisanne de Gruijter (klantmanager gemeente)

l.degruijter@noordoostpolder.nl

06-18105760

Merian van der Horst

m.vanderhorst@werkcorporatie.nl
06-48134658

Lyan van der Horst (werkgeversteam)

l.vanderhorst@werkcorporatie.nl
06-13325433

Alie Koffeman (administratie)

a.koffeman@werkcorporatie.nl
06-30681172

Ans de Lange

a.delange@werkcorporatie.nl
06-48134718

Anneke de Lange (administratie)

administratie@werkcorporatie.nl
06-20813746

Wouter ten Pas (werkgeversteam)

w.tenpas@werkcorporatie.nl
06-39768521

Chantal Riemersma

c.riemersma@werkcorporatie.nl
06-51022556

Sven Timmerman

s.timmerman@werkcorporatie.nl
06-51211586

Silvia van der Veen (werkgeversteam)

s.vanderveen@werkcorporatie.nl
06-48134666

Marjan Wieten (administratie en kwaliteit)

m.wieten@werkcorporatie.nl
06-22287451

Esther Willems

e.willems@werkcorporatie.nl
06-48134606

Directie WerkCorporatie

Yvonne van der Sluis

y.vandersluis@noordoostpolder.nl