Meer weten?
Bel de specialisten Banenafspraak

Merian van der Horst

m.vanderhorst@werkcorporatie.nl
06-48134658

Katja Stil

k.stil@werkcorporatie.nl
06-10895419

Esther Willems

e.willems@werkcorporatie.nl
06-48134606

 

Meer informatie over de Banenafspraak in Flevoland vindt u hier.

De Banenafspraak

Iedereen verdient een kans op werk. Ook wanneer iemand een arbeidsbeperking heeft (omdat hij of zij bijvoorbeeld psychisch kwetsbaar is of omdat er iets anders aan de hand is waardoor het niet lukt om zelfstandig het minimumloon te verdienen). En dus is er extra ondersteuning voor werkgevers, met subsidie, belastingvoordelen en een jobcoach.

De middelen

Iemand met een arbeidsbeperking een kans geven. Hoe gaat dat? Welke mogelijkheden zijn er? Hier leest u de ondersteuning die u krijgt.

Een werkervaringsplaats

Heeft iemand te weinig ervaring om direct te kunnen werken? Dan betaalt de werkgever de eerste periode geen loon. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Loonkostensubsidie

Een kandidaat uit de Banenafspraak heeft (vaak) een lagere loonwaarde. Dat deel wordt gecompenseerd. U krijgt daarvoor loonkostensubsidie. Zo kunt u wel het volledige salaris betalen aan uw medewerker. Hoe hoog de subsidie is hangt af van de werkzaamheden, uw kandidaat en wat anderen doen in uw bedrijf. Samen met een loonwaardespecialist brengt u zaken in beeld die belangrijk zijn.

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt de kandidaat en het bedrijf. Hij of zij kan inschatten wat de kandidaat nodig heeft om goed te kunnen werken. Een jobcoach wordt vergoed door de WerkCorporatie. De jobcoach komt op het bedrijf, soms wat vaker soms wat minder vaak. Soms wel twee jaar lang.

Subsidie voor werkplekaanpassing

Is het nodig om een werkplek aan te passen? Met deze subsidie zijn de kosten niet voor de werkgever.

No-riskpolis

Iemand met een arbeidsbeperking krijgt een no-riskpolis. Deze polis vangt (een deel) van de ziektekosten op.

Belastingvoordelen

Om het extra aantrekkelijk te maken om te werken met iemand uit de banenafspraak, is er een loonkostenvoordeel voor iemand die ouder is dan 56. Dat heet LKV. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De doelgroepverklaring kunt u opvragen bij de gemeente

Meer weten?

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/

http://www.subsidiecalculator.nl/page/home

Makkelijk wijzigingen doorgeven

Heeft u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst? Dan krijg u van gemeente Noordoostpolder iedere maand een vergoeding, de loonkostensubsidie. Hoeveel loonkostensubsidie u ontvangt, hangt onder meer af van het aantal uur dat de medewerker voor u werkt en het type werkzaamheden. Verandert daar iets in? Dan is het belangrijk om dat door te geven aan de WerkCorporatie. Zo kunnen we de loonkostensubsidie aanpassen. Gaat iemand meer werken, dan zal de subsidie toenemen. Verandert iemand van functie, dan zal – waarschijnlijk – opnieuw gekeken moeten worden wat de loonwaarde is. De wijzigingen kunt u eenvoudig doorgeven met dit formulier. Het formulier is een wordbestand. Dat betekent dat het wellicht niet te downloaden is op uw telefoon, maar op uw computer kan het zeker.

ESF-subsidie helpt ons bij het bemiddelen van kandidaten met een arbeidsbeperking.

Logo-European-Social-Fund