Meer weten?
Bel de specialisten Banenafspraak

Charissa Baars

c.baars@werkcorporatie.nl
06-48134669

Merian van der Horst

m.vanderhorst@werkcorporatie.nl
06-48134658

Esther Willems

e.willems@werkcorporatie.nl
06-48134606

 

Meer informatie over de Banenafspraak in Flevoland vind je hier.

De Banenafspraak

Iedereen verdient een kans op werk. Ook wanneer iemand een arbeidsbeperking heeft (omdat hij of zij bijvoorbeeld psychisch kwetsbaar is of omdat er iets anders aan de hand is waardoor het niet lukt om zelfstandig het minimumloon te verdienen). En dus is er extra ondersteuning voor werkgevers, met subsidie, belastingvoordelen en een jobcoach.

De middelen

Iemand met een arbeidsbeperking een kans geven. Hoe gaat dat? Welke mogelijkheden zijn er? Hier lees je de ondersteuning die je krijgt.

Een werkervaringsplaats

Heeft iemand te weinig ervaring om direct te kunnen werken? Dan betaalt de werkgever de eerste periode geen loon. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Loonkostensubsidie

Een kandidaat uit de Banenafspraak heeft (vaak) een lagere loonwaarde. Dat deel wordt gecompenseerd. Je krijgt daarvoor loonkostensubsidie. Zo kun je wel het volledige salaris betalen aan jouw medewerker. Hoe hoog de subsidie is hangt af van de werkzaamheden, jouw kandidaat en wat anderen doen in jouw bedrijf. Samen met een loonwaardespecialist breng je zaken in beeld die belangrijk zijn.

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt de kandidaat en het bedrijf. Hij of zij kan inschatten wat de kandidaat nodig heeft om goed te kunnen werken. Een jobcoach wordt vergoed door de WerkCorporatie. De jobcoach komt op het bedrijf, soms wat vaker soms wat minder vaak. Soms wel twee jaar lang.

Subsidie voor werkplekaanpassing

Is het nodig om een werkplek aan te passen? Met deze subsidie zijn de kosten niet voor de werkgever.

No-riskpolis

Iemand met een arbeidsbeperking krijgt een no-riskpolis. Deze polis vangt (een deel) van de ziektekosten op.

Belastingvoordelen

Om het extra aantrekkelijk te maken om te werken met iemand uit de banenafspraak, zijn er twee aantrekkelijk regelingen.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor wanneer je iemand in dienst hebt met een laag loon. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. Je hebt recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Jouw werknemer heeft op dit moment een dienstverband en ontvangt loon voor het werk dat hij bij je doet. Dit wordt ook wel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genoemd.
  • Jouw werknemer is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen.
  • Jouw werknemer had een gemiddeld uurloon tussen € 10,48 en € 13,12 in 2021, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43 in 2022.
  • Jouw werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • Jouw werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Let op: Als je voor een werknemer recht hebt op het loonkostenvoordeel LIV en het LKV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog, dan wordt alleen het LKV betaald.

Het loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming die je kunt aanvragen als je 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houdt. Per uur dat de werknemer werkt kun je een bedrag terugkrijgen van UWV. Dit bedrag kan oplopen tot € 6.000,- per medewerker, per jaar. Je dient het verzoek voor een Loonkostenvoordeel (LKV) in via de loonaangifte. De werknemer moet daarvoor eerst een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV (of iemand machtigen om dat te doen).

Meer weten?

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/

http://www.subsidiecalculator.nl/page/home

Makkelijk wijzigingen doorgeven

Heb je een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst? Dan krijg je van gemeente Noordoostpolder iedere maand een vergoeding, de loonkostensubsidie. Hoeveel loonkostensubsidie je ontvangt, hangt onder meer af van het aantal uur dat de medewerker voor jou werkt en het type werkzaamheden. Verandert daar iets in? Dan is het belangrijk om dat door te geven aan de WerkCorporatie. Zo kunnen we de loonkostensubsidie aanpassen. Gaat iemand meer werken, dan zal de subsidie toenemen. Verandert iemand van functie, dan zal – waarschijnlijk – opnieuw gekeken moeten worden wat de loonwaarde is. De wijzigingen kun je eenvoudig doorgeven met dit formulier. Het formulier is een wordbestand. Dat betekent dat het wellicht niet te downloaden is op jouw telefoon, maar op jouw computer kan het zeker.

Ben je tevreden over de jobcoach? 

Werk je met een kandidaat met een arbeidsbeperking? Dan is er vaak ook een jobcoach die de kandidaat – tijdelijk – begeleidt op de werkplek. De jobcoach spreekt met de kandidaat, de werkgever/begeleider en de directe collega’s. Hij of zij helpt bij het wennen op de werkplek, zodat de werkzaamheden, het bedrijf en de werkomgeving vertrouwd worden en de kans op een succesvolle start zo groot mogelijk is.

Ben je tevreden – of niet – over de jobcoach? Laat het weten via dit formulier. Je kunt het formulier sturen naar de WerkCorporatie, Nagelerstraat 23-25, 8301 XE  Emmeloord.

ESF-subsidie helpt ons bij het bemiddelen van kandidaten met een arbeidsbeperking.

Logo-European-Social-Fund