Meer weten?
Bel het werkgeversteam:

Algemeen mailadres Werkgeversteam:
werkgeversteam@werkcorporatie.nl

Of neem contact op met:

Jenny Baltes

j.baltes@werkcorporatie.nl
06-12747593

Lyan van der Horst

l.vanderhorst@werkcorporatie.nl
06-13325433

Silvia van der Veen

s.vanderveen@werkcorporatie.nl
06-48134666

Katja Stil

k.stil@werkcorporatie.nl
06-57991107

De middelen

Zet jouw bedrijf de deuren open? Een kandidaat van de WerkCorporatie komt niet met lege handen. Dit zijn de mogelijkheden die de WerkCorporatie biedt:

Een werkervaringsplaats

Heeft iemand te weinig ervaring om direct te kunnen werken? Dan betaalt de werkgever de eerste periode geen loon. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Loonkostensubsidie

Soms is een kandidaat van de WerkCorporatie minder productief of kan hij of zij nog iets leren. Is dat het geval, dan kan een werkgever (tijdelijk) in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Klik hier als je wilt weten hoe hoog de loonkostensubsidie ongeveer is voor kandidaten uit het doelgroepregister (die door een arbeidsbeperking minder inzetbaar zijn)?

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt de kandidaat en het bedrijf. Hij of zij kan inschatten wat de kandidaat nodig heeft om goed te kunnen werken. Een jobcoach zetten we vaak in wanneer iemand uit de Banenafspraak ergens aan het werk gaat. Als het nuttig is, blijft de jobcoach vaak langere tijd.

Subsidie voor werkplekaanpassing

Is het nodig om een werkplek aan te passen? Met deze subsidie zijn de kosten niet voor de werkgever.

No-riskpolis

Iemand met een arbeidsbeperking krijgt een no-riskpolis. Deze polis vangt (een deel) van de ziektekosten op.

Belastingvoordelen

Om het extra aantrekkelijk te maken om te werken met iemand uit de banenafspraak, zijn er subsidies en voordelen. Dat zijn in deze:

  • Het loonkostenvoordeel oudere werknemer (€3,05 per verloond uur, maximaal € 6.000,-) voor werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen.
  • Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer (€3,05 per verloond uur, maximaal € 6.000,-) voor werknemers die uit een WIA-uitkering komen, werknemers met een WIA-uitkering die hun werk volledig of deels hervatten en werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.
  • Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (€1,01 per verloond uur, maximaal € 2.000,-) voor mensen die in het doelgroepregister banenafspraak van UWV zijn opgenomen.
    Je hebt recht op LKV zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar (maximaal 1 jaar bij een herplaatste werknemer) en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
  • Het lage inkomensvoordeel (LIV) Werkgevers hebben recht op een lage-inkomensvoordeel (LIV) als ze werknemers in dienst hebben die minimaal 100 en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen en de werknemer minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar betaald krijgt. Dit komt overeen met gemiddeld 24 uur werk per week. Let op: deze urenomvang is de minimale norm om in aanmerking te komen voor de LIV. Het lage inkomensvoordeel is structureel en geldt jaar op jaar, zolang de werknemer aan de twee voorwaarden voldoet. Met een uurloon tussen 100 en 110% bestaat er recht op maximaal € 2.000,- euro per jaar en met een uurloon tussen 110 en 125 % op maximaal € 1.000,-
  • Het Jeugd LIV. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar. De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar automatisch uit.

 

Meer weten?

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/

http://www.subsidiecalculator.nl/page/home

Een deel van deze middelen is mogelijk dankzij ESF-subsidie

Logo-European-Social-Fund

“Van werkloos naar een baan. Om daarbij te mogen helpen.
Dat geeft een kick.”