Meer weten?
Bel het werkgeversteam:

Algemeen mailadres Werkgeversteam:
werkgeversteam@werkcorporatie.nl

Of neem contact op met:

Jenny Baltes

j.baltes@werkcorporatie.nl
06-12747593

Lyan van der Horst

l.vanderhorst@werkcorporatie.nl
06-13325433

Silvia van der Veen

s.vanderveen@werkcorporatie.nl
06-48134666

Katja Stil

k.stil@werkcorporatie.nl
06-57991107

De middelen

Zet jouw bedrijf de deuren open? Een kandidaat van de WerkCorporatie komt niet met lege handen. Dit zijn de mogelijkheden die de WerkCorporatie biedt:

Een werkervaringsplaats

Heeft iemand te weinig ervaring om direct te kunnen werken? Dan betaalt de werkgever de eerste periode geen loon. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Loonkostensubsidie

Soms is een kandidaat van de WerkCorporatie minder productief of kan hij of zij nog iets leren. Is dat het geval, dan kan een werkgever (tijdelijk) in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Klik hier als je wilt weten hoe hoog de loonkostensubsidie ongeveer is voor kandidaten uit het doelgroepregister (die door een arbeidsbeperking minder inzetbaar zijn)?

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt de kandidaat en het bedrijf. Hij of zij kan inschatten wat de kandidaat nodig heeft om goed te kunnen werken. Een jobcoach zetten we vaak in wanneer iemand uit de Banenafspraak ergens aan het werk gaat. Als het nuttig is, blijft de jobcoach vaak langere tijd.

Subsidie voor werkplekaanpassing

Is het nodig om een werkplek aan te passen? Met deze subsidie zijn de kosten niet voor de werkgever.

No-riskpolis

Iemand met een arbeidsbeperking krijgt een no-riskpolis. Deze polis vangt (een deel) van de ziektekosten op.

Belastingvoordelen

Om het extra aantrekkelijk te maken om te werken met iemand uit de banenafspraak, zijn er subsidies en voordelen. Dat zijn deze:

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor wanneer je iemand in dienst hebt met een laag loon. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend. Je hebt recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Jouw werknemer heeft op dit moment een dienstverband en ontvangt loon voor het werk dat hij bij je doet. Dit wordt ook wel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genoemd.
  • Jouw werknemer is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen.
  • Jouw werknemer had een gemiddeld uurloon tussen € 10,48 en € 13,12 in 2021, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43 in 2022.
  • Jouw werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • Jouw werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Let op: Als je voor een werknemer recht hebt op het loonkostenvoordeel LIV en het LKV, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog, dan wordt alleen het LKV betaald.

Het loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming die je kunt aanvragen als je 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houdt. Per uur dat de werknemer werkt kun je een bedrag terugkrijgen van UWV. Dit bedrag kan oplopen tot € 6.000,- per medewerker, per jaar. Je dient het verzoek voor een Loonkostenvoordeel (LKV) in via de loonaangifte. De werknemer moet daarvoor eerst een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV (of iemand machtigen om dat te doen).

Meer weten?

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/

http://www.subsidiecalculator.nl/page/home

Een deel van deze middelen is mogelijk dankzij ESF-subsidie

Logo-European-Social-Fund

“Van werkloos naar een baan. Om daarbij te mogen helpen.
Dat geeft een kick.”