Nieuwkomers op zoek naar een werkplek

De gemeente Noordoostpolder zoekt werkplekken voor nieuwkomers. Volgend jaar verandert het inburgeringsstelsel met als doel nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in Nederland. En daar hoort werk bij. Voorheen kregen nieuwkomers met een inburgeringsplicht eerst taalles en werd er pas daarna werk voor ze gezocht. Maar per 1 januari 2022 volgend jaar is dat allemaal anders. ‘We willen werk en taallessen parallel laten lopen, zodat ze de Nederlandse taal ook meteen in praktijk kunnen brengen,” zegt Bert Scholing van gemeente Noordoostpolder. “Daardoor kunnen ze zich die namelijk veel sneller eigen maken. Maar daarvoor zijn wel ondernemers nodig. Hier ligt een kans voor bedrijven in de Noordoostpolder die bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Het hoeft niet altijd betaald werk te zijn, het kan ook gaan om een stage of vrijwilligerswerk. Als de nieuwkomer maar gewoon de Nederlandse taal in de praktijk kan brengen met collega’s.”